Utrustningen får ej användas under blöta förhållanden.

Utrustningen får ej användas tillsammans med vassa föremål (ex. smycken, klockor och liknande).

Skor får ej brukas vid användning av utrustningen.

All använding sker på egen risk.

Används utrustningen utomhus måste underlaget vara lämpligt. Dvs ej sten, grus, berg eller liknade.

Giltig ID-handling måste uppvisas vid hyrestillfället.

Vid skada på utrustningen beroende på felanvändning blir kund ersättningsskyldig.

Vid förlust av utrustningen blir kund ersättningsskyldig.

Hyrestiden bestäms vid bokning.

Vid försenad återlämning beroende på ej acceptabel orsak debiteras ny dygnskostnad.

Kontant betalning gäller för privatpersoner.

Faktura 20 dagar gäller för företag om så önskas.


Hyresvillkor
Tillbaka